Pole tekstowe: Powrót do mierników

TR-100

Pole tekstowe: TR-100
Pole tekstowe: TR 200

Mały, przenośny miernik chropowatości z dużym, graficznym wyświetlaczem do określania 13 parametrów chropowatości powierzchni.

Miernik chropowatosci TR200Pole tekstowe: Komparator Elcometer 125

TR 200

Mierniki chropowatości powierzchni,miernik chropowatości powierzchni SurTest,miernik chropowatości powierzchni TR200,porównawczy tester chropowatości powierzchni

Mały elektroniczny miernik chropowatości powierzchni TR-100 przeznaczony jest do szybkich i dokładnych pomiarów. Przyrząd nadaje się zarówno do zastosowania w procesie produkcyjnym, jak również w działach kontroli jakości i instytucjach kontrolnych.

Miernik chropowatosci TR-100Porownawczy miernik chropowatosci, komparator chropowatosci

Wykonane ze stali nierdzewnej wzorniki porównawcze chropowatości powierzchni. Najprostszy sposób oceny rozwinięcia powierzchni po obróbce strumieniowo — ściernej. Wzorniki wykonane są w dwóch wersjach: dla ścierniwa kulistego i dla ścierniwa graniastego. Każdy wzornik podzielony jest na cztery sekcje o różnej chropowatości.

 

Ziarno graniaste

Ziarno kuliste

Profile sekcji

25, 60, 100, 150 µm

25, 40, 70, 100 µm